Sohbet Forum - Türkçe Forumlar ve Eğlence Forum Siteleri

SB Yönetim İletişim Sohbet Radyo Anasayfa

Geri git   Sohbet Forum - Türkçe Forumlar ve Eğlence Forum Siteleri > >

Rastgele Günün Sözü:
Sohbet SB Mobil UygulamaKullanıcı Etiket Listesi


 
 
Seçenekler Stil
Prev önceki Mesaj   sonraki Mesaj Next
Alt 08.12.18   #1
Kullanıcı Profili
LaL
 LaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
111 Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği

Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği


Tasvirî nitelikteki bu araştırmada Türk atasözleri kadın / erkek kimliği açısından incelenmiş mevcut atasözlerinden hareketle kadın / erkek profili ortaya konulmuştur. Çalısmada atasözlerimiz de kadın kavramı ve özelliklerinin erkekten daha ayrıntılı ele alındığı ancak kadınla ilgili olumsuz ifadelere daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Sonuç kısmında ise çelişkili ifadelere dikkat çekilerek bu durumun eğitimde önemli sorunlar yarattığına değinilmiştir.

Anahtar kelimeler : Türk Atasözleri, Atasözlerinde Kadın Kimliği, Atasözlerinde Erkek Kimliği, Atasözleri Cinsiyet Ayrımı, Atasözlerinde Kimlik, Kadın Atasözleri, Erkek Atasözleri

Atasözleri İçinde Kadın Kimliği
Toplumun temelini oluşturan ailenin kurucusu kadın yada erkeğe yüklenen değer yargıları sosyolojik manada önemlidir, bunlar araştırılmaya değer özellikler taşımaktadır. Geçmisten günümüze değişkenlik gösteren bu degerler mesela İslamiyet öncesi atlı göçebe kültürü ile günümüz iletişim, bilgi toplumunda aynı nitelikleri taşımamaktadır. Bu hususta Kadın Ansiklopedisinde (1984:403) şu ifadeler yer almaktadır.

"İslamiyetten önceki atlı-göçebe medeniyeti döneminde teşekkül eden destan yada efsanelerde kadın bu devrin ideal erkek tipi olan Alp tipine benzer. Kadın da erkek gibi ata biner, ok atar, kılıç kullanır veya gerektiginde düşmanla kahramanca savaşır. Bu eserlerde kadın yerleşik medeniyet dönemlerinde teşekkül eden edebiyatlarda olduğu gibi haz veyahut aşk konusu değildir."

Zamana, siyasi, idari yapılanmaya, kültürel değişime yada ekonomik koşullara dayalı olarak farklılıkların gözlendiği günümüz toplumunda geleceğe yönelik birtakım uygulamalara kaynaklık etmesi bakımından tasviri nitelikteki çalısmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal, siyasal yapılanmaların yanında basın, yayın organlarının da yönlendirmeye çalıştığı, istismar edilen, bazen de kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılan kadın ve erkek kimliğinin şüphesiz zaman içerisinde birtakım değer değişimlerine uğraması göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Kadın kavramıyla ilgili olarak dünya atasözleri üzerine bazı çalışmalar yapılmakla beraber edebiyatımızda Türk atasözleri kadın veya erkek kimliği ile nitelikleri yönünden ayrıntılı şekilde birer incelemeye tabî tutulmamıştır. (Bu hususta şu iki çalışma tespit edilmiştir : Candan Selek "Atasözlerinde Kadın", Türk Folklor Araştırmaları, Sayı 143, Cilt 6, İstanbul, Haziran 1961; Hatice Bektaş, "Çeşitli Ulusların Halk Edebiyatlarında "Kadın"la İlgili Ata Sözleri", Türk Dili, Sayı 523, Ankara, Temmuz 1995.)

Geçmişimizin bir nevi hafıza, değer kaydı olan atasözlerimizde erkeğin dünyasında, anne, kız kardeş, eş, sevgili olarak görünen karşıt cins kadını nitelemek için başlıca şu kelimelerin kullanıldığını görüyoruz: Kız, kadın, avrat, karı, hanım, hatun, yar, güzel, dişi, dilber. Nikahlı kadın anlamına gelen Arapça zevce kelimesi, ayrıca Arapça karı koca manasına gelen zevc (Doğan, 1999:729) ise atasözlerimiz de hiç kullanılmamıştır. Ayrıca içinde kadınlarla ilgili kelimelerin geçtiği yüzlerce atasözümüz, bunlarında anlamları vardır. Yine cinsiyet açıkça belirtilmese de "Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte", "Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını", "Erkegini ögren, sonra evlen." gibi atasözlerinin muhatabı da kadındır. İçinde kadın yada erkek kelimeleri geçmesine rağmen bazı atasözleri konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

Atalarımızdan Gelen Kadın Profili
Atasözlerimiz de kızlık çağından itibaren kadının profili şöyle çizilmektedir: Kız daha beşikte iken çeyizi hazırlanmaya başlanır. Kızı olan bahtlıdır ama kız çocuğunun sorunları ve sorumlulukları çok ve çesitlidir. Kızlar giyime ve süse düşkündür. Öyle ki bir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıştırır. Yedi yaşından sonra kızın ayağı yere değer, onbeşinden sonra evlendirilir. Evlenirken kızın uzun saçlısı tercih edilir. Deli kız tercih edilmez çünkü deli gelin olur. Evlenilecek kızın özellikleri sağdan soldan araştırılarak öğrenilir. Kızın soylu ve köklü aileye mensup olmasına dikkat edilir. Kız sevdiğine verilir. Evlenilecek kızın kız olmasına dikkat edilir. Evlenmekte acele eden kız mutlu olmaz. Evlilikte kız erkekten yasça küçük olmalıdır. Mesleği çobanlık olan kimseye kız verilmez. Kız bildiği her şeyi annesinden öğrenir zira ana ile kız birbirinden ayrılmaz bütündür. ******n evlilik yaşantısı kızına aynen akseder. Kız halasına çeker. Kızın terbiyesinde gerekirse dayaktan kaçınılmaz, aksi takdirde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Atalarımızın bizlere aksettikleri konular bu şekildedir ve atasözleri bu şekilde yaşanarak yorumlanmıştır. Kızın bu duruma devam edersek;

Kadın evleneceği erkeği önceden tanımalıdır. Kadının çocuksuz olması hoş karşılanmaz. Bir kadının kız doğurması istenmeyen, erkek doğurması ise istenilen ve övünülen durumdur. Kadın her zaman kocasının çıkarıp attığı çarık gibi terk edilebilir durumdadır. Becerikli olup olmama durumu tamamen kadına bağlıdır. Evi ev eden kadındır ancak kadının geçimini koca sağlar. Kadın erkeğin eşidir, sesi erkeğin kalbine ferahlık verir ve uğurludur. Kadın erkeğine olan sevgisini başkalarının yanında değil yalnız kalınca göstermelidir. Kadın da erkek kadar güçlü ve yüreklidir. Kadın sadıktır ancak asla şımartılmaz. Kadın başkasına emanet edilmez. Kadın evin hem yapıcısı, hem de yıkıcısıdır. Erkeği vezir etmek de rezil etmek de kadının elindedir. İş bilmeyen kadın dile düşer. Ar ve namus iyi kadınlarda bulunması gereken özelliklerdendir. Kadının ömrünün önemli kısmı mutfakta geçer, bu yüzden kadın evinin hem hanımı hem hizmetçisidir. Kadın gerek ev idaresinde gerekse toplumsal hayatta kendisini kocasına göre ayarlar. Bir kadının yalnızca tek kocası olmalıdır. Kocasını saymayan kadın evden uzaklaştırılır. Güzel kadın kocası için tehlikelidir. Çirkin kadın güzel kadından daha beceriklidir çünkü daha az gezer. Hizmetçi veya evlatlık alınan ve ev işlerinde çalıştırılan kadın kültürlü erkek için iyi eş olamaz. İyi kadın kendisini kocasına dövdürmez. Kocasının kıyafeti temiz ve düzgündür. Kadın yapısı geregi eğlenceye düşkündür ve nefsi erkeğinkinden daha kuvvetlidir. Kadın kalbi erkeğe göre daha merhametlidir. Erkekler tarafından saçı uzun aklı kısa olarak nitelenen kadın erkeğe göre daha az akıllı görünmekle beraber daha kurnazdır. Bu yüzden kadından korkmayan yanılır.

Atasözlerimizde "Saçları uzun olduğu için akılları kısa olduğu söylenen (sözde şaka olarak) kadınlara karşıt olarak; saçları kısa olduğu için erkeklerin akıllı oldugğuna inanılıyor. Saçın uzun ya da kısa olmasıyla zeka düzeyi arasında kuskusuz nesnel bağ yoktur.". "Saçı uzun aklı kısa" deyimi ile "kaz kafalı" deyimleri arasında bağ kurulmakta ve her iki deyimde de "bir yandan cinsel yaşamın, bir yandan da o cinsel yaşamla özdeşleştirilen kadının kötülenmesi" ortaya çıkmaktadır (Karabaş, 1999:383).

Haber edinmede kadın güvenilir bir kaynak değildir. Bunun yanında ataerkil Türk toplumunda erkek "evleneceği kadına yada evlendiği karısına değil de kız kardeşine güvenir" (Karabaş, 1999: 277). Kadın aynı zamanda sır saklayamadığı için sırdaş da edilmez. Ancak arada sırada da olsa kadının sözü dinlenmelidir. Kadının eli erkeğin cüzdanına değmez çünkü bereketi gider. Kadın malı ile övünülmez.

Türk toplumunda bugün özellikle kadınların itiraz etmelerine rağmen geleneksel olarak evlenmelerde kadın "alınan", erkek ise "alan" kişidir (Karabaş, 1999:384). Bu yapı geçerliliğini günümüzde hala korumaktadır.

Kadının karşıtı olarak kullanılan erkek kelimesi ile ilgili olarak atasözlerinde cinsiyet ayrımına yönelik kelimeler arasında oğlan, er, ergen, erkeği görüyoruz. Eski nazım ve nesir türündeki metinlerde de erkek karşılığı olarak er kullanıldığını görürüz.

Atasözleri İçinde Erkek Profili
Atasözlerimizde çizilen erkek profili ise şu özellikleri taşımaktadır :

Oğlan (erkek) çocugu huy ve karakter olarak dayıya benzer. Yaratılış olarak erkek çocuğu kız çocuğuna göre daha yaramaz ve haylazdır. Genç erkek doğası gereği hareketli ve canlıdır. Evlat olarak deli de olsa erkek çocuk tercih edilir.

Baba mesleği erkeğe mirastır. Erkek ne öğrenirse babasından, dedesinden öğrenir. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Erkeğin sözüne güvenilir. Cömerttir. Mert olduğu için yüz yüze dövüşür. Yaşlansa da gönlü taze kalır, sevgisi taşkınlığını yitirmez. Yaşlanan erkek değerini kaybetmez aksine daha fazla kabul ve saygı görür. Türk toplumunda esasen erkeklerin yaşlarını açıklamaktan kaçınmak gibi davranışları da yoktur (Karabaş, 1999:334).

Toplumda yiğitlik göstermek erkekliğin şanındandır bu sebeple yapı olarak erkek kadına göre daha serttir. Erkeklik gösteren yiğit ölse de ardında namı ve şanı kalır. Erkeğin sözü merttir. Bekar erkek önüne gelen kıza aşık olur, sorup soruşturmadan evlenmek ister. Bu yüzden kızın kusurlarını göremez. Başkalarının sözünü dinleyen erkek karısını çabuk boşar. Ev ekonomisinde erkek kadın kadar becerikli değildir. Erkeği yoldan çıkaran çoğunlukla kadındır. Erkek kendine güzel yemek yapan kadına bağlanır ve gönlünü verir. Erkeğin nefsi kadınınkine göre daha zayıftır. Erkek toplumsal gücünü kadından alır. Erkekliğin onda dokuzu hile ve aldatmaya, dokuzda sekizi ise kaçmaya dayanmaktadır.

Erkeğe kız veren kimsenin gözü arkada kalmaz. Toplumsal statüsü sebebiyle erkeğin başına her türlü iş gelebilir. Erkek için kadın ve doru at çok önemlidir. Erkeğin saldırısına ancak erkek katlanabilir. Erkek erkeği korur gözetir. Erkek çevresine güven verir. Korkusuzdur. Erkek adam kızını yiğit bir erkeğe vermek ister. Her erkeğin lakabı vardır; o lakapla anılır. Erkek adam arkadaşı için her türlü sıkıntıya katlanır. Erkek yapısı gereği her türlü zorluğa karşı koyabilecek güçtedir. Erkeklik para ile satılmaz. Delikanlı olan erkekten korkmaya gerek yoktur.

Edebiyatımızda genel olarak kadını konu edinen atasözleri çoklugu ile dikkat çekmekte olup erkeğe yönelik atasözlerinin sayısı daha azdır. Atasözleri ile kadının her türlü özelliğini ince teferruatına kadar belirlemeye çalısan Türk toplumu nedense erkek hususunda bu titizligi göstermemiştir.

Kadınla ilgili olumsuz ifadelere karşılık erkek kavramı için genel olarak atasözlerimizde olumlu ifadeler kullanılmıştır. Ancak çelişkili ifadeler de yok değildir. Mesela atasözlerimizde erkeklik kavramı on veya dokuz üzerinden değerlendirilmekte ve "Erkeklik on ise dokuzu hiledir / Erlik on ise dokuzu oyun. Yiğitlik dokuzdur, sekizi kaçmaktır, biri hiç görünmemek" denilmektedir. Erkeğe yüklenen olumlu değer yargısı burada farklı yapıya bürünmektedir. Bu hususta yazılı kaynaklar arasında da birlik olmayışı atasözleri üzerinde araştırma yapmayı güçleştirmekte, dolayısıyla değerlendirme yapmayı da zorlaştırmaktadır. Atasözlerimizde bunun gibi birçok çelişkili ifadeye rastlamaktayız. Mesela "Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur" atasözünün yanında "Yüzü güzel olanı değil, huyu güzel olanı sev" şeklinde atasözümüz de vardır (Yılmaz, 2003:127). Atasözlerimizdeki birbirini desteklemeyen bu ifadeler eğitim sahasında da problem yaratmaktadır.
Ayraç


Sustum....
Gidişine Sustum!
Sevgime,kalbime,kendime bile Sustum,
Yaşadıkların arasında hani Sondum,
Yalanlarına da karşılık vermedim Sustum....
İşlemler


LaL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
 

Tag Ekle
atasözleri, erkek, kadın, kız, olarak

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 00:44

SohbetForum.ORG, en iyi Google Chrome ile dolaşılır.SohbetForum.ORG Forum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
bir SohbetBurada markasidir. Sohbet Designed by core
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.37 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Kuruluş: SohbetForum.ORG © 2017
Kurucu (Owner): ORHAN & OKAN
CEO: core

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SohbetForum.ORG Forum, Haber ve Güncel Paylaşım Platformu Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SohbetForum.ORG sitesindeki konular yada mesajlar hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler için iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde SohbetForum.ORG yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.